☎ 03-3738-6318

เคเทรด คะซึซะยะ
K-TRADE Kazusaya

Information on Business Hours

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัทเคเทรดจำกัด
(K-TRADE Co., Ltd)
ชื่อร้าน Kazusaya (คะซีซะยะ)
ที่อยู่ 7-53-5 นิชิคะมะตะ
โอตะคุ โตเกียว 144-0051
ประเทศญี่ปุ่น

( 7-53-5 Nishikamata,
Ohtaku, TOKYO
144-0051 JAPAN)
เบอร์โทรศัพท์ 03-3738-6318
เบอร์แฟกซ์ 03-3738-6318
เวลาทำการ 10:00 - 20:00
(Saturdays,Sundays and bank holidays 10:00-19:00)
วันหยุด วันที่ 7, 16, 17, 27 ของทุกเดือน
ใบอนุญาติโรงรับจำนำ เลขที่30221206001
คณะกรรมาธิการความปลอดภัยสาธารณะ
ใบอนุญาติการรับซื้อของมือสอง เลขที่302211206664
คณะกรรมาธิการความปลอดภัยสาธารณะ
เวปไซต์ https://www.k-trade78.com/
คิวอาร์โค้ด for K-TRADE Kazusaya homepage
K-TRADE Kazusaya

จำนำ & แลกเปลี่ยนเงินตรา

Kazusaya

K-TRADE Co., Ltd
7-53-5 นิชิคะมะตะ
โอตะคุ โตเกียว
144-0051
ประเทศญี่ปุ่น

+81 03 3738 6318
kazusaya@k-trade78.com

เวลาทำการ
10:00-20:00

Saturdays, Sundays and bank holidays
10:00-19:00

วันหยุด
วันที 7, 16, 17, 27 ของทุกเดือน

QR code for K-TRADE Kazusaya homepage

https://www.k-trade78.com/tai/