☎ 03-3738-6318

เคเทรด คะซึซะยะ
K-TRADE Kazusaya

Information on Business Hours

แลกเปลี่ยนเงินตรา

เรทแลกเปลี่ยนเงินตราของ 2023/11/30 18:24

We Sell Currency We Buy
4.237 TH THB 4.098
¥1=฿0.2440
2.695 PH PHP 2.535
19.029 HK HKD 18.090
20.699 CH CNY 19.610
0.1155
残り僅か
KP KRW 0.1111
147.99
少額紙幣僅か
US USD 144.50
旧$100札 143.00
162.35
(在庫僅か)
EURO EUR 157.80

187.59
GB GBP 182.80

店頭のみの両替です
US旧々$100札の両替はお取り扱いできません
ロシア・インド・サウジ・カタール・オマーン・UAEディルハム・南アフリカランド・ブルネイの各国通貨買います
レートはお問い合わせください

タイバーツは細かい฿500・฿100・฿50・฿20札まで用意があります

  • ไม่คิดค่าทำเนียมในการแลกเงิน

  • อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจจะมีบางครั้งทางร้านไม่สามารถรับแลกเงินได้เนื่องจากการขาดแคลนสกุลเงิน
K-TRADE Kazusaya

จำนำ & แลกเปลี่ยนเงินตรา

Kazusaya

K-TRADE Co., Ltd
7-53-5 นิชิคะมะตะ
โอตะคุ โตเกียว
144-0051
ประเทศญี่ปุ่น

+81 03 3738 6318
kazusaya@k-trade78.com

เวลาทำการ
10:00-20:00

Saturdays, Sundays and bank holidays
10:00-19:00

วันหยุด
วันที 7, 16, 17, 27 ของทุกเดือน

QR code for K-TRADE Kazusaya homepage

https://www.k-trade78.com/tai/