☎ 03-3738-6318

เคเทรด คะซึซะยะ
K-TRADE Kazusaya

Information on business hours

แลกเปลี่ยนเงินตรา

เรทแลกเปลี่ยนเงินตราของ 2024/05/29 11:00

We Sell Currency We Buy
4.386
在庫僅か
TH THB 4.237
¥1=฿0.2360
2.754
在庫僅か
PH PHP 2.600

20.139
HK HKD 19.340

21.695
CH CNY 20.640
0.1173
少額紙幣僅か
KP KRW 0.1127
157.49 US USD 154.30
旧$100札 152.30
170.99
EURO EUR 167.40
200.89
GB GBP 197.00

店頭のみの両替です
US旧々$100札・の両替はお取り扱いできません
ロシア・インド・サウジ・カタール・オマーン・UAEディルハム・南アフリカランド・ブルネイの各国通貨買います
レートはお問い合わせください

タイバーツは細かい฿500・฿100・฿50・฿20札まで用意があります

  • ไม่คิดค่าทำเนียมในการแลกเงิน

  • อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจจะมีบางครั้งทางร้านไม่สามารถรับแลกเงินได้เนื่องจากการขาดแคลนสกุลเงิน
K-TRADE Kazusaya

จำนำ & แลกเปลี่ยนเงินตรา

Kazusaya

K-TRADE Co., Ltd
7-53-5 นิชิคะมะตะ
โอตะคุ โตเกียว
144-0051
ประเทศญี่ปุ่น

+81 03 3738 6318
kazusaya@k-trade78.com

เวลาทำการ
10:00-20:00

Saturdays, Sundays and bank holidays
10:00-19:00

วันหยุด
วันที 7, 16, 17, 27 ของทุกเดือน

QR code for K-TRADE Kazusaya homepage

https://www.k-trade78.com/tai/